Currently browsing category

Aktualności

Zmarł mgr Zbigniew Pusłowski

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18 kwietnia 2021 roku zmarł mgr Zbigniew Pusłowski Zmarły był członkiem Armii Krajowej i Światowego Związku Żołnierzy AK , wieloletnim pracownikiem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie. Był również przewodniczącym Oddziału Warszawskiego PTA w latach 1975-1978. Wyróżniał się zawsze aktywnym zaangażowaniem w działalność …

Zmarła prof. nzw. dr hab. inż. Barbara Szudrowicz

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarła prof. nzw. dr hab. inż. Barbara Szudrowicz Cześć Jej Pamięci! Polskie Towarzystwo Akustyczne Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 26.11.2020 r. (czwartek) o godz. 13:00 w kościele na Powązkach w Warszawie. Ze względów epidemiologicznych udział we mszy będzie ograniczony.

Zmarła dr inż. Marianna Mirowska

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 19 stycznia 2019 roku w wieku 70 lat zmarła dr inż. Marianna Mirowska wieloletni pracownik Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, kierownik Zakładu Akustyki, specjalistka w zakresie badań własności materiałów izolacyjnych oraz oceny uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego w budynkach mieszkalnych. Była osobą bardzo zasłużoną dla Polskiego Towarzystwa …

Zmarł dr inż. Edmund Talarczyk

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 23 listopada br. zmarł w wieku 95 lat dr inż. Edmund Talarczyk emerytowany adiunkt naukowo-dydaktyczny na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Dr inż. Edmund Talarczyk był inicjatorem rozwoju techniki ultradźwiękowej na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Był autorem wielu publikacji naukowych i dydaktycznych a także autorem wielu rozwiązań …

Zmarł doc. dr hab. Feliks Rejmund

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 29 października 2018 roku zmarł w wieku 76 lat doc. dr hab. Feliks Rejmund wieloletni pracownik Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, Kierownik Zakładu Akustyki Fizycznej, wybitny specjalista w zakresie wykorzystania emisji akustycznej do badania wytrzymałości materiałów i urządzeń. Długoletni członek Polskiego Towarzystwa Akustycznego, …

Wyniki konkursu dla młodych naukowców

Polskie Towarzystwo Akustyczne w konkursie o finansowanie uczestnictwa młodych naukowców w Otwartym Seminarium z Akustyki 2018 przyznało jednorazowe stypendium za działalność naukową i zgłoszony referat dla następujących osób: mgr Rafał Bielas z Oddz. Poznańskiego za pracę Ultradźwiękowa kontrola procesu powstawania emulsji Pickeringa, mgr inż. Piotr Hoffmann za pracę Audio Signal …

Zmarł doc. dr hab. inż. Gustaw Budzyński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dniu 29 lipca 2018 roku zmarł doc. dr hab. inż. Gustaw K. E. Budzyński członek honorowy Polskiego Towarzystwa Akustycznego, wielce zasłużony dla akustyki polskiej. Wieloletni pracownik Politechniki Gdańskiej, współzałożyciel i wieloletni kierownik Pracowni Elektrofonii, a następnie Zakładu Inżynierii Dźwięku, Jego odejście wzmogło żal po niedawnej …

Zmarła doc. dr inż. Marianna Sankiewicz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dniu 29 maja 2018 roku zmarła, przeżywszy 97 lat doc. dr inż. Marianna Sankiewicz członek honorowy Polskiego Towarzystwa Akustycznego, wielce zasłużona dla akustyki polskiej. Jej działalność naukowa związana była z techniką studyjną w radiu i telewizji. Zorganizowała i kierowała na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej Pracownią …