Zmarła dr inż. Marianna Mirowska

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 19 stycznia 2019 roku w wieku 70 lat zmarła dr inż. Marianna Mirowska wieloletni pracownik Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, kierownik Zakładu Akustyki, specjalistka w zakresie badań własności materiałów izolacyjnych oraz oceny uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego w budynkach mieszkalnych. Była osobą bardzo zasłużoną dla Polskiego Towarzystwa …

Zmarł dr inż. Edmund Talarczyk

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 23 listopada br. zmarł w wieku 95 lat dr inż. Edmund Talarczyk emerytowany adiunkt naukowo-dydaktyczny na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Dr inż. Edmund Talarczyk był inicjatorem rozwoju techniki ultradźwiękowej na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Był autorem wielu publikacji naukowych i dydaktycznych a także autorem wielu rozwiązań …

Zmarł doc. dr hab. Feliks Rejmund

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 29 października 2018 roku zmarł w wieku 76 lat doc. dr hab. Feliks Rejmund wieloletni pracownik Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, Kierownik Zakładu Akustyki Fizycznej, wybitny specjalista w zakresie wykorzystania emisji akustycznej do badania wytrzymałości materiałów i urządzeń. Długoletni członek Polskiego Towarzystwa Akustycznego, …

Wyniki konkursu dla młodych naukowców

Polskie Towarzystwo Akustyczne w konkursie o finansowanie uczestnictwa młodych naukowców w Otwartym Seminarium z Akustyki 2018 przyznało jednorazowe stypendium za działalność naukową i zgłoszony referat dla następujących osób: mgr Rafał Bielas z Oddz. Poznańskiego za pracę Ultradźwiękowa kontrola procesu powstawania emulsji Pickeringa, mgr inż. Piotr Hoffmann za pracę Audio Signal …

Zmarł doc. dr hab. inż. Gustaw Budzyński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dniu 29 lipca 2018 roku zmarł doc. dr hab. inż. Gustaw K. E. Budzyński członek honorowy Polskiego Towarzystwa Akustycznego, wielce zasłużony dla akustyki polskiej. Wieloletni pracownik Politechniki Gdańskiej, współzałożyciel i wieloletni kierownik Pracowni Elektrofonii, a następnie Zakładu Inżynierii Dźwięku, Jego odejście wzmogło żal po niedawnej …

Zmarła doc. dr inż. Marianna Sankiewicz

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dniu 29 maja 2018 roku zmarła, przeżywszy 97 lat doc. dr inż. Marianna Sankiewicz członek honorowy Polskiego Towarzystwa Akustycznego, wielce zasłużona dla akustyki polskiej. Jej działalność naukowa związana była z techniką studyjną w radiu i telewizji. Zorganizowała i kierowała na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej Pracownią …

Zmarł prof dr hab. członek rzeczywisty PAN Andrzej Rakowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że akustyka polska poniosła wielka stratę. 3 kwietnia 2018 roku w wieku 87 lat odszedł na zawsze prof dr hab. członek rzeczywisty PAN Andrzej Rakowski Twórca znanej w Polsce i na świecie szkoły psychoakustyki, długoletni Sekretarz Naukowy, Przewodniczący i Przewodniczący Honorowy Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, …

World Hearing Day 2018 3rd March 2018

We would like to make reference to the World Hearing Day, promoted by the World Health Organization (WHO), which will be celebrated this year on March, the 3rd, and to the engagement of EAA in the 9th European Commission Noise Experts Group, whose function is to give inputs to EC …

Conference on Sound Perception 2018

Komitet organizacyjny konferencji CSP (Conference on Sound Perception) zaprasza do udziału w I konferencji CSP w dniach 13 – 15 czerwca 2018. Konferencja jest organizowana przez Instytut Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem konferencji  jest m.in: spotkanie i wymiana doświadczeń naukowców zajmujących się akustyką, szczególnie w aspekcie subiektywnej …