Nowy numer (45) EAA Nuntius

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej European Acoustic Association jest dostępny nowy (45) numer wydawnictwa EAA Nuntius. Można go znaleźć pod adresem: https://www.euracoustics.org/news/eaa-newsletter/2015/november/november

Zmarł Profesor Leif Bjørnø

Z głębokim żalem I smutkiem informujemy, ze 24 października 2015 roku po krótkiej chorobie odszedł na zawsze Profesor Leif Bjørnø wybitny akustyk, znany i ceniony na świecie specjalista z zakresu hydroakustyki, akustyki nieliniowej I ultradźwięków. Profesor Bjørnø  związany był z Technical University of Denmark, gdzie przez ponad 20 lat pełnił …

EuroRegio2016

Dear Colleague, The EuroRegio2016 will be held at the Faculty of Engineering of the University of Porto (FEUP), in June, 13-15th, a well-known City and Faculty across the world. This congress will be held jointly with 9th Iberian Congress and the 47th Spanish Congress on Acoustics – TECNIACUSTICA® 2016, and …

Zmarł dr inż. Zbigniew Damijan

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 23 lipca 2015 roku zmarł dr inż. Zbigniew Damijan pracownik naukowy Katedry Mechaniki i Wibroakustyki, Akademii Górniczo-Hutniczej, ceniony nauczyciel akademicki i wspaniały Kolega, długoletni członek Polskiego Towarzystwa Akustycznego, w poprzedniej kadencji Przewodniczący Oddziału Krakowskiego. Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składają: Polskie Towarzystwo Akustyczne, …

OSA2015

Zapraszamy do udziału w LXII Otwartym Seminarium z Akustyki połączonym z XCI Seminarium Czeskiego Towarzystwa Akustycznego, które odbędzie się w dniach 7 – 11 września 2015r. w Świeradowie. Tematyka seminarium obejmuje wszystkie działy akustyki. Przewidywane są referaty plenarne, sekcyjne oraz prezentacje plakatowe. osa2015.pwr.edu.pl   We invite you to participate in …

Zmarł prof. Stefan Ernst

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 3 sierpnia 2014 roku zmarł prof. zw. dr hab. Stefan ERNST Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wybitny uczony w zakresie akustyki i termodynamiki, ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca młodzieży, długoletni członek Polskiego Towarzystwa Akustycznego wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składają Polskie Towarzystwo Akustyczne …