Currently browsing author

admin

PTA członkiem NOT

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Akustycznego informuje, że od 26.09.2022 Polskie Towarzystwo Akustyczne jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Zmarła prof. dr hab. inż. Grażyna Grelowska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 sierpnia 2022 r. zmarła prof. dr hab. inż. Grażyna Grelowska Przewodnicząca Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Akustycznego w latach 2011 – 2014. Profesor Katedry Hydromechaniki i Hydroakustyki, Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, wieloletni pracownik Akademii Marynarki Wojennej, Prorektor …

L Szkoła Zimowa Akustyki Środowiska i Wibroakustyki

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego organizuje w roku 2023 jubileuszową „L Szkołę Zimową Akustyki Środowiska i Wibroakustyki”. Współorganizatorem konferencji tradycyjnie jest Komitet Akustyki PAN. Polskie Towarzystwo Akustyczne zostało powołane do życia niemal 60 lat temu – dokładnie 4 marca 1963 r. Tuż po jego powstaniu został powołany Oddział Górnośląski PTA, …

LXVIII Otwarte Seminarium z Akustyki

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 68 Otwartym Seminarium z Akustyki. Seminarium odbędzie się w dniach 12-16.09.2022 w ośrodku Jawor nad Zalewem Solińskim. Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie https://pta.ur.edu.pl/?page_id=92

Zmarł doc. dr inż. Janusz Renowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 kwietnia 2022 r. w wieku 88 lat zmarł doc. dr inż. Janusz Renowski Doc. dr inż. Janusz Renowski urodził się w 1933 roku w Parczewie. Studia wyższe odbył w Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Łączności. Pracę zawodową w Politechnice Wrocławskiej rozpoczął w 1955 roku jeszcze …

Forum Laboris

As you know, Forum Laboris will take place from 16 May to 19 May 2022. The event will be hosted online (https://www.gather.town/ ). This new product is essential for establishing bridges between job providers and job seekers in Europe: The morning sessions will be devoted to the presentation of potential employers: Companies, …

EAA Nuntius newsletter March-April 2022

Here is the link to our latest EAA newsletter Nuntius, issue March-April 2022: https://euracoustics.org/products/nuntius/nuntius-mar-apr-2022/ Best regards,Kristian Jambrosic, Product Manager of NuntiusManell Zakharia, EAA President